The Polish Community

Recognising the needs of the Polish Community in Salford

The Polish Project

Approximately one million Polish people have moved to the UK in the last decade. Research suggests that approximately 60% of Polish people who came to England after 2004 suffer from low mood and at least 40% suffer stress, which if long-term might develop into serious mental health disorders.

In order to create a service that meets the needs of the 3500 members of the Polish community in Salford, we have posted online a survey enquiring about people’s preferences, needs and expectations. The results suggested that the Polish people living in Salford present with a range of difficulties, such as financial pressures, underemployment, relationship difficulties or discrimination. In addition, they reported various symptoms associated with increased stress, low mood and anxiety.

There was a clear need to develop more culturally sensitive and accessible service for the Polish community as people who speak Polish as their native language very often express their preference for services that are delivered in Polish.
Our services for the Polish community are free of charge if they are registered with a GP in Salford and would like to receive support in Polish.

Feedback:

“Thanks to therapy with Six Degrees I am able to see things which I did not understand before… Therapy allowed me to open my mind so that I could get to know myself better and find out what person I could become by changing my attitude towards the world and by realising where are my problems coming from. With all my heart, I encourage you to try this type of therapy. ”

“It was really helpful having someone to talk to who understood my problems. Sometimes you need somebody neutral to be able to see things from a different perspective and find the best solution.

Potrzeby Polskiej Społeczności Żyjącej w Salford

‘Polish Project’

W ciągu ostatnich dziesięciu lat blisko million Polaków przeprowadziło się do Wielkiej Brytanii. Badania wskazują, że, mniej więcej, 60% Polaków, którzy przyjechali do Anglii po 2004 roku doświadczyło obniżonego nastroju, a minimum 40% stresu, który, jeśli jest długotrwały, może przekształcić się w poważne zaburzenia psychiczne.

W celu utworzenia serwisu, który spełniałby oczekiwania 3500 członków polskiej społeczności mieszkającej w Salford, zamieściliśmy online krótką ankietę odnośnie ich preferencji, potrzeb
i oczekiwań. Wyniki sugerują, że Polacy mieszkający w Salford borykają się z wieloma problemami, takimi jak, kłopoty finansowe, praca poniżej osiągniętych kwalifikacji, problemy małżeńskie czy dyskryminacja. Dodatkowo, odnotowaliśmy również, że doświadczają oni różnorakich objawów związanych ze zwiększonym stresem, obniżonym nastrojem oraz objawami nerwicy.
Zauważyliśmy, że istnieje duże zapotrzebowanie na serwis, który byłby bardziej przystępny
i nastawiony na różnice kulturowe, jako, że Polacy często preferują sesje terapeutyczne prowadzone w ich ojczystym języku.
W dalszym ciągu pracujemy nad tym, aby usprawnić dostęp do terapii psychologicznych w rejonie Salford i na obecną chwilę, jesteśmy w stanie zaoferować bezpłatne, indiwidualne sesje w języku polskim, dla osób zarejestrowanych u lekarza GP na terenie Salford.

Nasi klienci powiedzieli:

„Dzięki terapii przez Six Degrees jestem w stanie dostrzec rzeczy,
których wcześniej nie byłam w stanie zrozumieć…
Sesje pozwoliły mi otworzyć mój umysł tak, że mogłam poznać siebie i to, kim mogę być przez zmianę podejścia do świata oraz uświadomienie sobie skąd biorą się problemy w moim życiu.
Zachęcam z całego serca do tego typu terapii.”

„Porozmawianie z kimś, kto rozumiał moje problemy, było bardzo pomocne. Czasami potrzeba kogoś bezstronnego, aby spojrzeć na sprawy z boku,
i dostrzec najlepszy sposób na rozwiązanie problemów”

Comments are closed.